Cystor på äggstockarna

Cystor

De flesta kvinnor drabbas någon gång i livet av cystor på äggstockarna men i de flesta fall märker de inte ens av dem - och de försvinner av sig själva. Cystorna som blir väldigt stora kan orsaka smärta och obehag och kan ibland behöva opereras bort. Cystor är vätskefyllda, i de flesta fall helt ofarliga, blåsor på de inre organen, oftast kvinnors äggstockar, och ska inte förväxlas med tumörer.

Symptom

Cystor är vätskefyllda blåsor och kan uppkomma i de flesta av kroppens organ, dock är majoriteten av cystorna lokaliserade på kvinnors äggstockar under den fertila ålder, dvs. under tiden då kvinnan har mens. Oftast är cystor ofarliga, men då och då växer de sig så stora att man måste operera bort dem.

Många gånger vet man inte om att man har en cysta, man känner ingenting av den. När man känner av cystan så brukar symptomen kännetecknas av värk eller tryck mot inre organ. Man kan få svårare mensvärk än vanligt om cystan sitter på äggstocken och det kan också ge smärtor vid samlag. Vissa blir snabbare kissnödiga eftersom cystan trycker mot urinblåsan.

Vissa kvinnor får graviditetssymptom när de har cystor på äggstockarna och andra känner till och med en fysisk knöl i nedre delen av magen.

*Om cystan som undersöks helt eller delvis innehåller fasta substanser så är det i regel inte en cysta man har att göra med, utan äggstockscancer. Denna sjukdom ska tas på allvar och behandlas fort och effektivt. När det gäller äggstockscancer så är det i störst utsträckning kvinnor som passerat fertil ålder som drabbas.

Orsaker

Kvinnan har två äggstockar, en på vardera sidan av den nedre delen av buken, och dessa producerar ägg under cirka 35 år av kvinnans liv. Cystor brukar bildas på äggstockarna, från äggblåsor eller gulkroppen som producerar det hormon som gör kvinnor fertila.

Det finns lite olika typer av cystor, de brukar delas in i fyra grupper:

  1. Funktionella cystor Dermoidcystor Chokladcystor Godartade tumörer

De flesta cystor som uppkommer på äggstockarna är så kallade funktionella cystor som försvinner inom en månad, vissa hänger kvar under några månader innan de brister och försvinner. Exakt varför man får funktionella cystor vet man inte. Vissa kvinnor drabbas mycket lättare, och oftare, än andra så kanske har det med genetiskt arv att göra. Hormonella preventivmedel kan också spela en roll eftersom de stör ägglossningen.

Dermoidcystor kallas ibland även tvillingcystor och är medfödda, godartade tumörer innehållande olika sorters vävnad som hår, hud och tänder. Dermoidcystor upptäcks ofta efter 30 års ålder och sitter oftast på äggstocken, men ibland på andra organ i kroppen. De kan börja växa och orsaka obehag och opereras då oftast bort. Chokladcystor är cystor innehållande levrat blod, de kan bli upp till 10 cm i diameter och sitter oftast på livmoderns bukhinna. Chokladcystor är starkt förknippade med tillståndet endometrios.

Behandling

Man brukar inte få några direkta besvär av cystor, i regel är de små. Vissa växer sig dock väldigt stora och då kan de skapa obehag och smärta. I dessa fall kan det vara värt att operera bort cystan/cystorna. Om läkaren är osäker på vad det är som visar sig på undersökning - om hen inte kan avgöra om det är en vanlig cysta eller om det är äggstockscancer - så blir operation nödvändigt.

Dermoidcystor och chokladcystor behöver ofta opereras bort eftersom de blir stora och skapar obehag. Ibland måste äggstocken opereras bort samtidigt eftersom det blir för svårt att ta bort enbart cystan. I vissa fall punkterar man en cysta, men risken för att den kommer tillbaka är stor så det är inte särskilt vanligt.

Tumörer opereras alltid bort, oavsett om de är godartade eller cancerogena. Huruvida en cysta är godartad eller ej visar sig först i mikroskopet efter operation och i ungefär ett av fyra fall handlar det om en godartad variant. Det är rekommenderat att man söker vård om man upplever något av följande:

  • Starkare menssmärtor än vanligt
  • Tryck mot urinblåsan
  • Känner knölar eller smärtor och tryck i nedre delen av buken

Förebyggande vård

Som tidigare nämnt så får vissa kvinnor mycket lättare och oftare så kallade funktionella cystor ( de absolut vanligaste) än andra, man vet inte varför det är så. Om man tillhör gruppen kvinnor som ofta får funktionella cystor så kan man få preventivmedel som p-spruta eller kombinerade p-piller utskrivet eftersom dessa preparat stoppar ägglossningen och därmed också uppkomsten av cystor. Mot de andra typerna av cystor finns det inget man kan göra i förebyggande syfte.

Källa: www.1177.se